Mary McGovern
Lærer i Alexanderteknik siden 1979

F.M. Alexander

Foto: STAT

Foto: STAT

Frederick Matthias Alexander blev født i Australien i 1869. Han var skuespiller, men fik tidligt i sin karriere problemer med sin stemme.

Gennem flere års iagttagelser og eksperimenter overvandt han sine problemer, idet han gradvist kom til klarhed over nogle af de psykofysiske principper, der ligger til grund for kroppens funktionsmåde.

Det er den praktiske forståelse af disse principper, der danner grundlaget for Alexanderteknikken. Han begyndte at undervise i 1894 i sit hjemland, men flyttede i 1904 til London, hvor han i 1930 startede den første egentlige uddannelse af lærere.

Alexander døde i 1955, men hans arbejde er blevet videreført med stigende videnskabelig anerkendelse fra mange sider.